รุ่นที่ 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

รุ่นที่ 3 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

รุ่นที่ 4 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ 5 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

รุ่นที่ 6 โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก