รุ่นที่ 1 , 4 และ 9 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2 โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

รุ่นที่ 3 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

รุ่นที่ 5 โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

รุ่นที่ 6 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

รุ่นที่ 7 โรงแรมเฮลท์ แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

รุ่นที่ 8 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่