ติดต่อเรา

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 02 – 160 – 1023

สอบถามข้อมูลการสมัครอบรม

โทร.098 – 280 – 2693 และ 098 – 280 – 2694

Email : Localtrain57@hotmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/localtrain57

Line Id : @Localtrain (พิมพ์ @ ด้วยนะคะ)