ตรวจสอบรายชื่อ

รุ่นที่ 1 วันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2 วันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

รุ่นที่ 3 วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

รุ่นที่ 4 วันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โณงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 5 วันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโบลก

รุ่นที่ 6 วันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

รุ่นที่ 7 วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเฮลท์ แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 

                                                                       พัทยา จังหวัดชลบุรี

รุ่นที่ 8 วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ 9 วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร