ตรวจสอบรายชื่อ

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวินว กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2564 ณ โรงแรมสุนี แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2564 ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก