ข้อมูลการจัดอบรม

รุ่นของโครงการ

จำนวนผู้สมัคร

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวินว กรุงเทพมหานคร

43

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 16 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวินว กรุงเทพมหานคร

135

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวินว กรุงเทพมหานคร

155

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวินว กรุงเทพมหานคร

136

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวินว กรุงเทพมหานคร

71

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวินว กรุงเทพมหานคร

21

รวม

561  คน