ข้อมูลการจัดอบรม

รุ่นของโครงการ

จำนวนผู้สมัคร

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2565 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

117

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 18 กันยายน 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

174

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2565 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่                                                                                                 จังหวัดสงขลา

109

รวม

400 คน