ข้อมูลการจัดอบรม

รุ่นของโครงการ

จำนวนผู้สมัคร

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวินว กรุงเทพมหานคร

124

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

264

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

216

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร

279

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

183

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมสุนี แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

147

รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเฮลท์ แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปาพัทยา จังหวัดชลบุรี

106

รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

84

รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร

78

รวม

1,481  คน