ข้อมูลการจัดอบรม

รุ่นของโครงการ

จำนวนผู้สมัคร

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

28

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

107

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า                                                                                    หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

65

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา                                                             กอลฟ์ แอนด์ รีสอร์ท  จังหวัดอุบลราชธานี

312

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ ไซด์ กรุงเทพมหานคร               

143

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแก้วสมุย                                                                              รีสอร์ท  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

182

รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

155

รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว  กรุงเทพมหานคร

216

รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

153

รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

100

รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล จังหวัดนครราชสีมา

12

รวม

1474 คน