ข้อมูลการจัดอบรม

รุ่นของโครงการ

จำนวนผู้สมัคร

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวินว กรุงเทพมหานคร

117

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

263

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

279

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร

329

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

253

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมสุนี แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

296

รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเฮลท์ แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปาพัทยา จังหวัดชลบุรี

226

รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

227

รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร

221

รวม

2,211  คน