ข้อมูลการจัดอบรม

รุ่นของโครงการ

จำนวนผู้สมัคร

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวินว กรุงเทพมหานคร

23

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

113

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

102

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวินว กรุงเทพมหานคร

100

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

108

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์ จังหวัดนครพนม

169

รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

144

รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวินว กรุงเทพมหานคร

116

รวม

875 คน